नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय बैतडी
बैतडी

पत्राचार गर्ने ठेगाना

श्री  मालपाेत कार्यालय बैतडी

सम्पर्क

श्री  मालपाेत कार्यालय बैतडी

बैतडी , नेपाल
फोन.: +95-520153

कार्यालयको सम्पर्क नम्बर : 095-520153

            फ्याक्स Fax: 095-520257

वेब साइट  : www.baitadi.dolrm.gov.np

ईमेल : baitadi.dolrm.gov.np@gmail.com

कार्यालयको सम्पर्क नम्बर : 095-520153

            फ्याक्स Fax: 095-520257

वेब साइट  : www.baitadi.dolrm.gov.np

ईमेल : baitadi.dolrm.gov.np@gmail.com
फ्याक‍स: +95-520257

URL: http://www.baitadi.dolrm.gov.np

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)